Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής, ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης, αναιτιολόγητα, από τη σύμβαση πώλησης. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία στα τηλ. 2310795633

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία όπως σας παραδόθηκε από την μεταφορική εταιρία και να επιστρέφεται πλήρως συσκευασμένο και ασφαλές.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται η γραπτή ενημέρωση μας εκ μέρους σας μέσω μίας σαφής δήλωσης σας που θα μας την αποστείλετε εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

Προς διευκόλυνση σας, μπορείτε να εκτυπώσετε την επισυναπτόμενη Δήλωση Υπαναχώρησης και, αφού τη συμπληρώσετε, να την αποστείλετε είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@deralice.gr  είτε με fax 2310569645.

Τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε με την εν λόγω διαδικασία πρέπει να μας τα παραδώσετε ή να μας τα αποστείλετε – με courier ή ταχυδρομικώς με την ένδειξη “Συστημένο” – στην παραπάνω διεύθυνση οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε, επιβαρυνόμενοι εξ ολοκλήρου με τη σχετική δαπάνη αποστολής.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται επιστροφής χρημάτων με μετρητά ή με πίστωση λογαριασμού που θα γνωστοποιήσει στην εταιρεία. H επιστροφή των χρημάτων του πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.

ή

Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου παραλάβουμε τα αγαθά ή έως ότου μας αποδείξετε ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Επιπλέον των παραπάνω.

Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων – Δικαιώματα Καταναλωτών

Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αντικατάσταση προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων αν και εφόσον, παρόλο που όλα τα προϊόντα έχουν υποστεί αλλεργιογόνους ελέγχους, ο καταναλωτής κατά την πρώτη εφαρμογή αντιμετωπίσει κνησμό ή άλλο δυσάρεστο σύμπτωμα που διαρκεί ή αλλεργία και ενημερώσει άμεσα την εταιρία. Παράλληλα συστήνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε περιορισμένα σημεία για ένα 24ωρο για τυχόν αλλεργική αντίδραση. Σε καμιά περίπτωση η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη στην αντικατάσταση η επιστροφή χρημάτων μετά την πλήρη κατανάλωση ενός προϊόντος.

Ανωτέρα Βία

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία η σε λανθασμένα στοιχεία του πελάτη και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα ανωτέρας βίας μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.